HCT VN Phiên bản hệ thống 13.0

Thông tin về HCT VN instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Subscription Management
Subscription Management in Odoo facilitates the creation of subscription-based products in the Odoo.
Other Customizations
Quick customize, debranding, boost, reset data, debug. Language Switcher. Easy Delete data.reset account chart, debrand.
SchoolERP Quiz
SchoolERP Quiz
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Tổ chức và lên lịch trình cho các dự án của bạn
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Partner Stages
Partner Stages
Bureaucrat Helpdesk Lite
Help desk
Bureaucrat Helpdesk Plus
Help desk plus
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Service Desk
Process addon for the Website Service Desk application.
Tài liệu
Quản lý tài liệu
Generic Request
Incident management and helpdesk system - logging, recording, tracking, addressing, handling and archiving issues that occur in daily routine.
Generic Tag
Generic tag management.
hct_app
Nghỉ phép
Phân bổ Nghỉ phép và theo dõi yêu cầu Nghỉ phép
ks_dashboard_filter
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Marketing tự động
Xây dựng các chiến dịch gửi thư tự động
Hợp đồng thuê bao
Tạo hóa đơn định kỳ và quản lý gia hạn
Security User Roles
The tool to combine users in roles and to simplify security group assigning
Chấm công
Xác thực Thời gian biểu và Chế độ xem lưới
Studio
Tạo và tùy chỉnh các ứng dụng Odoo của bạn
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Lịch
Lên lịch các cuộc gặp của nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
eLearning
Quản lý và xuất bản nền tảng eLearning
Các sự kiện
Công khai thông tin sự kiện, bán vé
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Kế toán Việt Nam