công ty cP giao dịch hàng hoá tP. hồ chí minh

Chương trình Đối tác HCT

Tuyển dụng cộng tác viên Tư vấn đầu tư Hàng hóa toàn quốc

Hiện nay do nhu cầu mở rộng kinh doanh chúng tôi đang cần hợp tác với các đối tác chiến lược trong lĩnh vực tư vấn đầu tư Hàng hóa toàn quốc. 

Tham gia hành trình chinh phục TOP1 thị phần Giao dịch Hàng hóa tại Việt Nam cùng Công ty CP Giao dịch Hàng hóa TP Hồ Chí Minh (HCT) ngay hôm nay.

APPLY NGAY

Những lợi ích khi là đối tác của HCT

Hoa hồng cao nhất

CTV nhận hoa hồng cao nhất thị trường và có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Không áp doanh số

Công việc linh hoạt, không quy định thời gian, địa điểm làm việc

Đào tạo chuyên sâu

Đào tạo định kì các khoá cơ bản và nâng cao về thị trường hàng hoá

Đào tạo kỹ năng

CTV được đào tạo các kỹ năng chăm sóc và mở rộng khách hàng

59Đối Tác
10000Khách hàng
2500000000Tiền hoa hồng đã trả hàng tháng