Mở tài khoản đối tác tại HCT

Quý khách vui lòng chuẩn bị:
- CMND hoặc CCCD còn hiệu lực theo quy định.
- Máy tính hoặc điện thoại có camera.
- Xem hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch hàng hóa tại đây.
Lưu ý: Quý khách chụp/tải ảnh CMND/CCCD và chân dung để được xác thực eKYC và ký hợp đồng điện tử.