Chào mừng bạn đến với HCT Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc về chi phí giao dịch chứng khoán và cách tính thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động đầu tư chứng khoán. Hãy cùng HCT phá chi tiết về những khoản phí và thuế này để hiểu rõ hơn về quy trình và chi phí liên quan đến việc mua bán chứng khoán!

1. Phí giao dịch hàng hoá phái sinh là gì?

phí giao dịch hàng hoá phái sinh

Định nghĩa

Phí giao dịch hàng hóa phái sinh là khoản phí mà nhà đầu tư phải trả khi tham gia giao dịch các hợp đồng phái sinh trên thị trường hàng hoá. Đây là chi phí quan trọng ảnh hưởng đến tổng chi phí giao dịch của mỗi hợp đồng và thường được xác định cụ thể theo từng loại hàng hoá và sàn giao dịch. 

Ví dụ: Bảng phí giao dịch tại HCT


Sản phẩm

Nhóm hàng hóa

Tổng phí/lot

Tiền tệ

Dầu đậu tương CBOT

Nông sản

350.000

VND

Đậu tương CBOT

Nông sản

350.000

VND

Đậu tương Mini

Nông sản

300.000

VND

Gạo thô CBOT

Nông sản

350.000

VND

Khô đậu tương

Nông sản

350.000

VND

Lúa mì KANSAS CBOT

Nông sản

350.000

VND

Lúa mì Mini

Nông sản

300.000

VND

Ngô

Nông sản

350.000

VND

Ngô Mini

Nông sản

300.000

VND

Dầu ít lưu huỳnh

Năng lượng

350.000

VND

Dầu thô Brent

Năng lượng

350.000

VND

Dầu thô Mini

Năng lượng

350.000

VND

Dầu thô WTI

Năng lượng

350.000

VND

Khí tự nhiên

Năng lượng

350.000

VND

Xăng pha chế

Năng lượng

350.000

VND

Bạc Comex

Kim loại

350.000

VND

Bạch kim

Kim loại

350.000

VND

Đồng

Kim loại

350.000

VND

Quặng sắt 62% FE- SGX

Kim loại

350.000

VND

Cao cao

Nguyên liệu

350.000

VND

Cao su RSS3 TOCOM

Nguyên liệu

350.000

VND

Cao su TRS20

Nguyên liệu

350.000

VND

Cà phê Arabica

Nguyên liệu

350.000

VND

Cà phê Robusta

Nguyên liệu

350.000

VND

Cà phê Robusta ICE EU

Nguyên liệu

350.000

VND

Cotton ICE US

Nguyên liệu

350.000

VND

Dầu cọ thô

Nguyên liệu

350.000

VND

Đường 11 ICE US

Nguyên liệu

350.000

VND

Đường trắng ICE EU

Nguyên liệu

350.000

VND

Trong trường hợp cụ thể, như trên sàn HCT, phí giao dịch hàng hóa phái sinh được xác định ở mức 350.000 VNĐ/lần mở hoặc đóng, tức là tổng chi phí của mỗi hợp đồng sẽ là 700.000 VNĐ/lot. Điều này cho thấy phí giao dịch hàng hóa phái sinh có thể dao động tùy theo từng sàn giao dịch và loại hàng hóa cụ thể.

Vai trò 

Phí giao dịch hàng hóa phái sinh đóng vai trò quan trọng trong việc tham gia thị trường phái sinh hàng hóa, cụ thể:

 • Là chi phí cần thiết để thực hiện các giao dịch mua bán hợp đồng phái sinh hàng hóa. Mức phí này được các sàn giao dịch quy định cụ thể cho từng loại hàng hóa.

 • Ảnh hưởng đến tổng chi phí và lợi nhuận của nhà đầu tư khi tham gia thị trường. Vì vậy, nhà đầu tư cần tính toán kỹ lưỡng mức phí khi lập kế hoạch giao dịch.

 • Là nguồn thu cho các sàn giao dịch hàng hóa phái sinh. Phí giao dịch góp phần duy trì hoạt động của sàn và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho nhà đầu tư.

 • Thể hiện mức độ thanh khoản và sôi động của thị trường. Phí giao dịch thấp sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia, tăng thanh khoản cho thị trường.

Tóm lại, phí giao dịch hàng hóa phái sinh là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường, chi phí và lợi nhuận của nhà đầu tư, cũng như nguồn thu của các sàn giao dịch.

2. Phân loại và cách tính phí giao dịch àng hóa phái sinh

Đây là khoản phí mà nhà đầu tư phải trả cho dịch vụ lưu ký cổ phiếu. Phí này thường được tính dựa trên số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư đang sở hữu.

Phân loại phí giao dịch hàng hóa phái sinh:

Phí giao dịch hàng hóa phái sinh được chia thành hai loại chính:

 • Phí giao dịch: Là khoản phí được thu khi nhà đầu tư thực hiện lệnh mua hoặc bán hợp đồng tương lai. Phí giao dịch thường được tính theo đơn vị hợp đồng (lot).

 • Phí ngoài giao dịch: Bao gồm các khoản phí khác như phí lưu ký, phí thanh toán bù trừ, phí sử dụng phần mềm giao dịch, v.v.

Cách tính phí giao dịch:

Cách tính phí giao dịch hàng hóa phái sinh có thể khác nhau tùy theo sàn giao dịch và loại sản phẩm giao dịch. Tuy nhiên, công thức tính phí giao dịch chung thường như sau:

Phí giao dịch = Phí giao dịch cơ sở x Kích thước hợp đồng

Trong đó:

 • Phí giao dịch cơ sở: Là mức phí áp dụng cho mỗi đơn vị hợp đồng (lot) được quy định bởi sàn giao dịch.

 • Kích thước hợp đồng: Là số lượng đơn vị hàng hóa cơ sở được giao dịch trong một hợp đồng tương lai.

Ví dụ:

 • Sàn giao dịch: Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

 • Sản phẩm: Hợp đồng tương lai vàng

 • Kích thước hợp đồng: 100 lượng vàng

 • Phí giao dịch cơ sở: 30.000 đồng/lượng

Phí giao dịch cho 1 hợp đồng tương lai vàng sẽ là:

Phí giao dịch = 30.000 đồng/lượng x 100 lượng = 3.000.000 đồng

Lưu ý:

 • Ngoài phí giao dịch và phí ngoài giao dịch, nhà đầu tư cũng có thể phải chịu các khoản phí khác như phí hoa hồng môi giới, phí chuyển đổi tiền tệ, v.v.

 • Nhà đầu tư nên tham khảo bảng phí giao dịch chi tiết của sàn giao dịch trước khi thực hiện giao dịch.

3. Các Yếu tố Ảnh hưởng đến mức Phí Giao Dịch Hàng Hóa Phái Sinh

Loại hàng hóa: 

Mỗi loại hàng hóa phái sinh có thể có mức phí giao dịch khác nhau tùy theo sàn giao dịch và quy định cụ thể của từng loại hàng hóa.

Khối lượng giao dịch: 

Mức phí giao dịch thường phụ thuộc vào khối lượng giao dịch, có thể được tính theo số lượng hợp đồng hoặc giá trị giao dịch.

Thời gian đến hạn: 

Thời gian đến hạn của hợp đồng phái sinh cũng có thể ảnh hưởng đến mức phí giao dịch, đặc biệt khi gần đến ngày đáo hạn.

Tiêu chuẩn hàng hóa: 

Tiêu chuẩn và chất lượng của hàng hóa cũng có thể ảnh hưởng đến mức phí giao dịch, đặc biệt khi có sự biến động trong thị trường hàng hóa.

Mức giá: 

Mức giá tham chiếu của hàng hóa cũng có thể ảnh hưởng đến mức phí giao dịch, đặc biệt khi có sự biến động lớn trong giá cả.

Những yếu tố trên thường được các sàn giao dịch hàng hóa phái sinh quy định và ảnh hưởng đến việc xác định mức phí giao dịch cho từng giao dịch cụ thể.

4. Lợi ích và nhược điểm của phí giao dịch hàng hoá phái sinh

Lợi ích của việc trả phí 

 • Tạo nguồn thu cho các sàn giao dịch: Phí giao dịch là một khoản thu quan trọng giúp duy trì hoạt động của các sàn giao dịch hàng hóa phái sinh.

 • Thể hiện thanh khoản của thị trường: Mức phí hợp lý sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia, tăng thanh khoản cho thị trường.

 • Hạn chế giao dịch thao túng giá: Phí giao dịch góp phần ngăn chặn các hành vi thao túng giá trên thị trường.

Nhược điểm của việc trả phí 

 • Ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhà đầu tư: Phí giao dịch là một chi phí cần tính toán khi lập kế hoạch đầu tư, có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận.

 • Gánh nặng chi phí cho nhà đầu tư mới: Với số vốn ban đầu thường hạn chế, phí giao dịch có thể là gánh nặng đối với nhà đầu tư mới tham gia thị trường.

 • Khó thu hút nhà đầu tư khi phí cao: Nếu phí giao dịch quá cao so với mức chấp nhận của nhà đầu tư, sẽ ít thu hút được sự tham gia của họ.

5. Một số chiến lược tối ưu hoá chi phí giao dịch hàng hoá phái sinh

Chú trọng vào dòng tiền và tối ưu hóa vận hành: Doanh nghiệp cần tối ưu hóa các quy trình vận hành để tiết kiệm chi phí, đồng thời luôn duy trì khoản tiền dự phòng cho những rủi ro có thể xảy ra.

Đi từ thị trường ngách: Khi tập trung vào thị trường ngách, doanh nghiệp có thể tiết kiệm được nhiều chi phí bằng cách cung cấp sản phẩm độc đáo, giải quyết "nỗi đau" của nhóm khách hàng nhỏ.

Phân tích rõ đối thủ cạnh tranh: Hiểu rõ đối thủ cạnh tranh sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược, chiến thuật phù hợp và hiệu quả hơn.

Lắng nghe phản hồi của khách hàng: Lắng nghe ý kiến khách hàng sẽ giúp doanh nghiệp hoàn thiện chiến lược và triển khai hiệu quả hơn.

Quản lý và bồi thường lực lượng lao động hợp lý: Doanh nghiệp có thể tạo ra lợi thế chi phí bằng cách quản lý và bồi thường nhân viên theo cách thức tối ưu.

Tối ưu hóa chuỗi giá trị: Thực hiện các sáng kiến tối ưu hóa chuỗi giá trị sẽ giúp doanh nghiệp có lợi thế chi phí so với đối thủ.

Tập trung vào năng lực cốt lõi: Doanh nghiệp nên tập trung vào những năng lực mang lại lợi thế cạnh tranh như dịch vụ khách hàng, chất lượng sản phẩm, v.v.

6. Kết luận

Phí giao dịch hàng hóa phái sinh đóng vai trò quan trọng trong thị trường, ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhà đầu tư. Để giảm gánh nặng chi phí, doanh nghiệp cần áp dụng các chiến lược tối ưu hóa, tập trung vào năng lực cốt lõi và quản lý dòng tiền hiệu quả.

Qua bài viết trên HCT đã tóm tắt ngắn gọn về nội dung chính và giải pháp về phí giao dịch hàng hóa phái sinh. Nếu có thắc mắc hãy liên hệ qua số Hotline 1900.636.909 hoặc trang web HCT để được giúp đỡ ngay nhé!

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: Tầng 3, 04 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

 • Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà PCC1, Số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

 • Hotline: 1900.636.909

 • Website: https://hct.vn/

 • Fanpage: https://www.facebook.com/giaodichhanghoavietnam01