ĐÀO TẠO HỘI NHẬP P1

ĐÀO TẠO HỘI NHẬP P1

Tổng quan thị trường hàng hoá và các công cụ cơ bản

Cập nhật gần nhất 21/04/2023
Thời gian hoàn thành 4 giờ 35 phút
Thành viên 27
    • Free preview
    • Bài 4 -Kinh Tế Vĩ Mô -Cơ Bản
    • Bài 5 - Phân tích kỹ thuật ( Đồ thị + xu hướng +Nến nhật + Hỗ trợ kháng cự)
    • Bài 6- PTKT - Sử dụng chỉ báo MA.MACD_TRAINING_NVKD_( Đơn giản)
    • Bài 7 - Hướng Dẫn Sử Dụng CQG